slide1slide2slide3slide3slide4slide5slide6slide7
OsramĐèn Philips
Cột bát giác cần cánh buồm

Cột bát giác cần cánh buồm

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp.
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm
* Cột được hàn dọc bằng máy, Mạ kẽm nhúng nóng

Cột bát giác cần CD/CK-15

Cột bát giác cần CD/CK-15

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm
* Cột được hàn dọc bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng tòn bộ

Cột bát giác cần CD/CK-14

Cột bát giác cần CD/CK-14

*  Davico Việt Nam chuyên sản xuất, cung cấp các loại cột đèn chiếu sáng .

* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm

* Cột được hàn dọc bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần đơn CD-13

Cột bát giác cần đơn CD-13

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam 
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu .
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-12

Cột bát giác cần CD/CK-12

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-11

Cột bát giác cần CD/CK-11

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-10

Cột bát giác cần CD/CK-10

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-09

Cột bát giác cần CD/CK-09

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-08

Cột bát giác cần CD/CK-08

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

 
Thiết kế website      
 
 
 
 
 
^ Về đầu trang