slide1slide2slide3slide3slide4slide5slide6slide7
OsramĐèn Philips
Cột thép đế gang Sư tử

Cột thép đế gang Sư tử

Cột thép đế gang sư tử được lắp đặt phổ biến dọc các tuyến đường phố nội đo, các tuyến đường mới rộng rãi tăng tính thẩm mỹ cho tuyến đường. 

Cột bát giác cần cánh buồm

Cột bát giác cần cánh buồm

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp.
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm
* Cột được hàn dọc bằng máy, Mạ kẽm nhúng nóng

Cột bát giác cần CD/CK-15

Cột bát giác cần CD/CK-15

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm
* Cột được hàn dọc bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng tòn bộ

Cột bát giác cần CD/CK-14

Cột bát giác cần CD/CK-14

*  Davico Việt Nam chuyên sản xuất, cung cấp các loại cột đèn chiếu sáng .

* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm

* Cột được hàn dọc bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần đơn CD-13

Cột bát giác cần đơn CD-13

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam 
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu .
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-12

Cột bát giác cần CD/CK-12

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-11

Cột bát giác cần CD/CK-11

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-10

Cột bát giác cần CD/CK-10

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột bát giác cần CD/CK-09

Cột bát giác cần CD/CK-09

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

 
 
Thiết kế website  
 
 
^ Về đầu trang