slide1slide2slide3slide3slide4slide5slide6slide7
OsramĐèn Philips
Cột đèn sân vườn

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/Saphir

Cột ARLEQUIN nhôm đúc/Đèn Saphir
Chiều cao cột: 3.5m

Lắp các bóng:

Cao áp thủy ngân M 125W, M 80W, Cao áp Sodium S 70W

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/TULIP

Cột ARLEQUIN thân bằng nhôm đúc

Sử dụng Chùm đèn ARLEQUIN 

Lắp Đèn Tulip 1-2-4 

Chiều cao cột: 3.5m 

Cột đèn sân vườn

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/JUPITER

Cột ARLEQUIN thân chế tạo bằng nhôm đúc
Chùm đèn ARLEQUIN
Lắp Đèn Jupiter 1-2-4
Chiều cao cột: 3.5m

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/D400

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/D400

Cột ARLEQUIN nhôm đúc
Chùm đèn ARLEQUIN
Đèn Cầu PMMA D400
Chiều cao cột: 3.5m

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/1con mắt

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/1con mắt

Cột ARLEQUIN nhôm đúc/Đèn Con Mắt
Chiều cao cột: 3.5m

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/RUBY/2D400

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/RUBY/2D400

Thân cột ARLEQUIN bằng nhôm đúc

Chùm đèn RUBY

Lắp Đèn Cầu PMMA D400

Chiều cao cột: 3.5m

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/RUBY 2TULIP

Cột đèn sân vườn ARLEQUIN/RUBY 2TULIP

Thân cột ARLEQUIN bằng nhôm đúc áp lực cao .
Chùm đèn RUBY bằng gang đúc
Lắp Đèn Tulip
Chiều cao cột: 3.5m

Cột đèn sân vườn

Cột đèn sân vườn Cột ARLEQUIN /Ruby/Jupiter

Thân cột Cột ARLEQUIN nhôm đúc
Chùm đèn RUBY / Đèn Jupiter
Chiều cao cột: 3.5m

 
 
Thiết kế website          
 
 
 
 
^ Về đầu trang