slide1slide2slide3slide3slide4slide5slide6slide7
OsramĐèn Philips

Cột đèn sân vườn PINE/CH11-4/D400/Tulip/HoaSen

Cột đèn sân vườn PINE
Cột đèn sân vườn PINE
Cột đèn sân vườn PINE/CH11-4/D400/Tulip/HoaSen
  • Cột đèn sân vườn PINE
  • Cột đèn sân vườn PINE
  • Cột đèn sân vườn PINE

Thân Cột PINE chế tạo bằng nhôm đúc áp lực cao, Đế cột bằng gang đúc
Sử dụng Chùm đèn CH11-4
Lắp được các đèn : Cầu D400, HOA SEN, 
TULIP

Lượt xem:

Thân Cột PINE chế tạo bằng nhôm đúc áp lực cao, Đế cột bằng gang đúc
Sử dụng Chùm đèn CH11-4
Lắp được các đèn : Cầu D400, HOA SEN, 
TULIP
Chiều cao cột: 3.4m

Lắp các bóng : Cao áp thủy ngân M 125W, Cao áp thủy ngân M 80W, Cao áp Sodium S 70W,Compact 20W - E27

 
 
 
Thiết kế website    
 
^ Về đầu trang