slide1slide2slide3slide3slide4slide5slide6slide7
Đối tác
OsramĐèn Philips
Sắp xếp:

Cột đèn sân vườn PINE

Cột đèn sân vườn PINE

Cột đèn sân vườn PINE/CH11-4/D400/Tulip/HoaSen

Giá bán:liên hệ

Thân Cột PINE chế tạo bằng nhôm đúc áp lực cao, Đế cột bằng gang đúc
Sử dụng Chùm đèn CH11-4
Lắp được các đèn : Cầu D400, HOA SEN, 
TULIP

Cột đèn sân vườn PINE/CH07-4/D400/Tulip/HoaSen

Cột đèn sân vườn PINE/CH07-4/D400/Tulip/HoaSen

Giá bán:liên hệ

Thân Cột PINE chế tạo bằng nhôm đúc áp lực cao , Đế gang đúc
Sử dụng Chùm đèn CH07-4
Lắp được các đèn : Cầu TULIP, D400, HOA SEN
Chiều cao cột: 3.4m

Cột đèn sân vườn PINE/D400/Tulip/HoaSen

Cột đèn sân vườn PINE/D400/Tulip/HoaSen

Giá bán:liên hệ

Thân Cột PINE chế tạo bằng nhôm đúc chất lượng cao
Đế bằng gang đúc
Kết hợp với các loại tay chùm khác nhau
Lắp được các đèn : Đèn Tulip, Đèn nữ hoàng, Đèn mai chiếu thủy, Cầu D400, Cầu Sen

 
 
 
 
 
Thiết kế website      
 
 
 
 
^ Về đầu trang