slide1slide2slide3slide3slide4slide5slide6slide7
OsramĐèn Philips
Cột tròn côn cần cánh buồm

Cột tròn côn cần cánh buồm

* Cột đèn chiếu sáng do Davico Việt Nam sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. 

* Cột được hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2

* Thân cột liền cần dưới 12m được chế tạo liền, không hàn nối ngang thân.

* Cột được mạ nhúng kẽm nóng. Chiều dày lớp mạ tối thiểu trên một mặt là 65um (450g/m2) đối với thép tấm có chiều dày từ 3 đến 5mm

Cột thép tròn côn cần CD/CK-14

Cột thép tròn côn cần CD/CK-14

* Cột đèn chiếu sáng do Davico Việt Nam sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. 

* Cột được hàn dọc tự động trong môi trường khí bảo vệ CO2

* Thân cột liền cần dưới 12m được chế tạo liền, không hàn nối ngang thân.

* Cột được mạ nhúng kẽm nóng. Chiều dày lớp mạ tối thiểu trên một mặt là 65um (450g/m2) đối với thép tấm có chiều dày từ 3 đến 5mm

Cột thép tròn côn cần đơn CD-13

Cột thép tròn côn cần đơn CD-13

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột thép tròn côn cần CD/CK-12

Cột thép tròn côn cần CD/CK-12

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, phù hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao.
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ

Cột thép tròn côn cần CD/CK-11

Cột thép tròn côn cần CD/CK-11

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan đô thị .
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột thép tròn côn cần CD/CK10

Cột thép tròn côn cần CD/CK10

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan đô thị
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ.

Cột thép tròn côn cần CD/CK-09

Cột thép tròn côn cần CD/CK-09

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm
* Cột được hàn dọc bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng.

Cột thép tròn côn cần CD/CK-08

Cột thép tròn côn cần CD/CK-08

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan đô thị
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ.

Cột thép tròn côn cần CD/CK-07

Cột thép tròn côn cần CD/CK-07

* Cột đèn chiếu sáng Davico Việt Nam bền đẹp, hợp cảnh quan đô thị
* Cột đèn được cắt, dập hoàn toàn bằng máy móc hiện đại từ thép tấm nhập khẩu chất lượng cao
* Cột được hàn dọc tự động bằng máy. Mạ kẽm nhúng nóng toàn bộ.

 
 
Thiết kế website  
 
 
^ Về đầu trang