Giỏ hàng

Dự án lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tuyến QL1

Thương hiệu: Davico Việt Nam

Dự án  lắp đặt hệ thống chiếu sáng công cộng sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long tuyến QL1 


Việc xây dựng mô hình sử dụng năng lượng mặt trời để phục vụ chiếu sáng công cộng là rất cần thiết và phù hợp với chủ trương tiết kiệm điện năng của quốc gia, kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả của tỉnh và của Chính phủ về định hướng áp dụng tiến bộ khoa học và công nghệ, nhất là việc khai thác, sử dụng các nguồn năng lượng mới, tái tạo trong điện sinh hoạt, thắp sáng, nhằm tiết kiệm và nâng cao hiệu quả sử dụng điện và bảo vệ môi trường.Dự án thí điểm trên một số đoạn tuyến QL1, 

Sản phẩm đã xem

Liên hệ